Jak stworzyć i zarządzać kampanią reklamową w WordPress? • AdFoxly Polska - Blog
Loading...
Kampania reklamowa w WordPress

Jak stworzyć i zarządzać kampanią reklamową w WordPress?

Raport „Digital 2020” stworzony wspólnie przez serwis WeAreSocial oraz Hootsuite wskazuje, że 59% populacji na świecie korzysta z internetu. Zatem do 4,54 mld ludzi trafiają reklamy internetowe. Pamiętając, że WordPress jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią, który jest wykorzystywany do tworzenia serwisów informacyjnych, sklepów, wizytówek, czy blogów, rodzi się zasadnicze pytanie. Jak stworzyć i zarządzać kampanią reklamową w WordPress?

WordPress w ramach swoich podstawowych funkcjonalności nie zawiera żadnego rozwiązania, które wspomaga tworzenie i zarządzanie reklamami, a tym samym kampaniami reklamowymi. Jak zatem dodawać reklamy? Jak pilnować, aby pojawiały się i znikały z odpowiednich miejsc w określonym czasie? Wykorzystajmy do tego AdFoxly

Jak dodawać reklamy w WordPress?

We wcześniejszym poście szczegółowo opisywaliśmy proces dodawania reklamy w WordPress za pomocą AdFoxly. Dziś skupimy się na konkretnym przykładzie reklam banerowych, które umieścimy w 2 miejscach naszej strony internetowej – przed treścią artykułu oraz w sidebarze po prawej stronie. Dodane banery wykorzystamy w naszej kampanii

Dodanie reklamy i utworzenie nowej kampanii

Na początek dodajemy reklamy. W tym celu przechodzimy do AdFoxly, a tam do zakładki New. W kreatorze tworzenia reklamy jako jej typ wybieramy Image. W sekcji What – Details wskazujemy obrazek, który ma być reklamą. Możemy wybrać go z galerii mediów wcześniej dodanych lub uploadować. Wypełniamy podstawowe informacje o reklamie, czyli nadajemy jej nazwę, podajemy link, do którego ma prowadzić i określamy, czy link ma otwierać się w nowym, czy tym samym oknie, a także jaki rodzaj atrybutu follow ma być dodany do odsyłacza. 

Where

W sekcji Where musimy określić miejsce pojawienia się nowej reklamy. Nas interesują dwa miejsca – przed treścią wpisu oraz sidebar. Najpierw zajmiemy się pierwszym miejscem. Jeśli wcześniej dodawaliśmy reklamy przed treścią wpisu, to miejsce mamy już utworzone, wystarczy, że wybierzemy je z listy. Jeśli jednak nie dodawaliśmy reklamy w tym miejscu, to musimy je utworzyć. Z listy wybieramy Add new place, a następnie Before post. W sekcji How określamy nazwę tego miejsca – możemy również zostawić automatycznie przypisaną

When 

Sekcja When to właściwe miejsce w kreatorze dodawania nowej reklamy, dotyczące przypisania jej do kampanii. Już na tym etapie mamy możliwość przypisania reklamy do istniejącej kampanii, stworzenia całkowicie nowej kampanii lub zrezygnowania z uwzględniania reklamy w jakiejkolwiek kampanii. Zdecydujemy się na utworzenie nowej kampanii reklamowej. Z listy dostępnych opcji zaznaczamy “I don’t have campaign for this banner. But it will be part of a new.”

Tworzenie nowej kampanii w trakcie dodawania reklamy sprowadza się do umieszczenia kilku podstawowych informacji. Na początku wprowadzamy nazwę kampanii lub korzystamy z nazwy automatycznie przypisanej (tożsamej z nazwą reklamy). Następnie, zgodnie z uzgodnionym systemem rozliczeń za reklamy, określamy maksymalną liczbę wyświetleń, a także maksymalną liczbę kliknięć w reklamę. Wprowadzenie jakichkolwiek limitów wyświetlenia reklamy lub kliknięć spowoduje automatyczne wyłączenie reklamy po osiągnięciu limitu. Pozostawienie tych miejsc pustych lub wprowadzenie w nich 0, nie wywoła powyższego skutku. Na koniec pozostaje nam określić daty rozpoczęcia oraz zakończenia kampanii. Dzięki temu reklamę możemy przygotować wcześniej przed datą jej rozpoczęcia. Data zakończenia spowoduje wyłączenie kampanii, czyli reklam wchodzących w jej skład. Po wprowadzeniu powyższych danych wystarczy zapisać reklamę, a jednocześnie kampanię. 

AdFoxly PRO

Wersja PRO AdFoxly pozwala określić więcej wytycznych dotyczących kampanii. Rozszerzona wersja pozwala na wyświetlanie kampanii reklamowej w danym państwie lub państwach, określonym regionie lub wybranie krajów, które będą wykluczone z kampanii. Ponadto umożliwia sprecyzowanie dni tygodnia oraz godzin, w jakich kampania ma być realizowana, a także maksymalną liczbę wyświetleń jednej reklamy w kampanii.

Dodanie reklamy i przypisanie do istniejącej kampanii 

Teraz zajmiemy się drugą reklamą, która powinna znajdować się w sidebarze. Szczegółowo ten proces opisywaliśmy w innym wpisie. Postępujemy podobnie, jak w przypadku reklamy przed wpisem, z tą różnicą, że zmieniamy miejsce docelowe oraz przypisanie do kampanii reklamowej.

Z listy miejsc wyświetlania reklam, wybieramy Add new place, następnie Widget i określamy nazwę miejsca (możemy również pozostawić automatycznie przypisaną). 

W sekcji When zaznaczamy opcję “Campaign already exists. Please let me choose.”, co pozwoli nam na przypisanie nowej reklamy do wcześniej utworzonej kampanii. Wybieramy ją z listy i zapisujemy. Teraz musimy umieścić reklamę w odpowiednim widgetcie w sidebarze. 

W ten sposób dodaliśmy dwie reklamy, które zostały przypisane do nowo utworzonej kampanii reklamowej w WordPress. 

Jak dodać istniejące reklamy do kampanii?

Oprócz tworzenia kampanii na etapie dodawania nowej reklamy AdFoxly umożliwia tworzenie kampanii do wcześniej dodanych reklam.

W tym celu przechodzimy do zakładki Campaign. Tam wybieramy Add new campaign i przechodzimy do kreatora tworzenia nowej kampanii. Podobnie jak podczas dodawania nowej reklamy i tworzenia kampanii, musimy określić nazwę kampanii, maksymalne liczby wyświetleń oraz kliknięć, a także daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii. Ponadto wybieramy reklamy, które chcemy do niej przypisać.

illustration by Ouch.pics

Zacznij w prosty sposób zarządzać reklamami na WordPressie.