Jakie są modele rozliczeń reklam w internecie? • AdFoxly Polska - Blog
Loading...
Modele rozliczeń reklam w internecie

Jakie są modele rozliczeń reklam w internecie?

Kampanie reklamowe w internecie mogą być rozliczane na kilka sposobów. Wszak celów reklamowych jest wiele, a reklamodawcy chcą wiedzieć, za co dokładnie płacą i jakiej efektywności mogą się spodziewać. W związku z tym powstało kilka modeli rozliczeń kampanii reklamowych, a najpopularniejsze z nich omówimy w tym artykule. 

Reklama internetowa ukazuje się użytkownikowi na większości etapów jego korzystania z sieci. Począwszy od reklam na portalach informacyjnych, poprzez sieci społecznościowe, reklamy w trakcie oglądania filmów na YouTube, czy korzystania z bezpłatnych aplikacji mobilnych. 

Jak rozliczane są reklamy w internecie? 

Z uwagi na sposób wyświetlenia reklamy oraz interakcji użytkownika z reklamą lub jej braku, powstało kilka form rozliczeń reklam w internecie. Możemy je podzielić na modele czasowe (FF), ilościowe (CPM) oraz efektywnościowe (CPC, CPA i jej pochodne). Coraz częściej można do nich dołączyć modele hybrydowe.  

Model czasowy

FF (flat fee)

FF (flat fee) jest najprostszym modelem rozliczania reklam. Opiera się na wyświetlaniu reklamy w określonym przedziale czasowym, np. dzień, tydzień, miesiąc i jest to tak naprawdę jedyny wyznacznik tego modelu. Strony uzgadniają, iż reklama będzie wyświetlała się w konkretnym przedziale czasowym, bez zachowania minimalnej ilości wyświetleń oraz jakiejkolwiek interakcji ze strony użytkownika. Taki model nie uwzględnia jednak danych statystycznych dotyczących użytkowników ani tym bardziej ich zachowaniach. Za wspomniane wyświetlenia strony ustalają stawkę rozliczeniową, która jest zależna od okresu wyświetlania reklamy. 

Model ilościowy

CPC (cost-per-click)

CPC (cost-per-click) jest rozliczeniem na podstawie interakcji użytkownika z reklamą w formie kliknięcia. Jest to aktualnie najpopularniejszy i najbardziej efektywny sposób rozliczania, bowiem reklamodawca płaci za ilość kliknięć w jego reklamę umieszczoną na łamach danego serwisu internetowego, a nie ilość wyświetleń. Liczba kliknięć zdradza efektywność danej reklamy internetowej, czyli ilu użytkowników jest potencjalnie zainteresowanych prezentowanym produktem. Zatem model CPC (cost-per-click) sprawdza się w kampaniach, które są nastawione na sprzedaż oraz generowanie ruchu na stronie internetowej. Ponadto, CPC jest modelem rozliczeniowym stosowanym w ramach Google Ads oraz Google AdSense.

Modele efektywnościowe

CPM (cost-per-mile)

CPM (cost-per-mile) to model rozliczenia na podstawie wyświetleń reklamy tysiącowi użytkowników. Jednak podobnie jak w przypadku modelu FF, CPM nie uwzględnia żadnych elementów związanych z charakterystyką użytkownika oraz jego zachowaniem. Kampanie rozliczane w ramach tego modelu to kampanie głównie wizerunkowe, budujące świadomość marki lub produktu. Można je często spotkać także w ramach mailingów. 

CPA (cost-per-action)

CPA (cost-per-action) jest formą rozliczenia bazującą na interakcji użytkownika z reklamą w postaci wykonania jakiejś czynności. Reklamodawca płaci wtedy za faktycznie dokonane działanie przez użytkownika, którym może być wypełnienie formularza, zapisanie się do newslettera, czy chociażby dokonanie zakupu, a zatem rzeczywiście uzyskane efekty. Jego pochodnymi są CPL, CPS, CPV oraz CPD.

CPL (cost-per-lead)

CPL (cost-per-lead) wywodzi się z CPA. Podobnie jak w przypadku jego rodzica, podstawą rozliczenia jest wykonanie przez użytkownika czynności, w tym przypadku wypełnienie formularza oraz podanie danych osobowych. 

CPS (cost-per-sale)

CPS (cost-per-sale) również pochodzi z modelu CPA. Jednak w tej sytuacji, działaniem użytkownika wymaganym do rozliczenia reklamy, jest dokonanie zakupu produktu lub usługi. Z uwagi na charakter reklamodawcy (zazwyczaj duże sklepy internetowe) oraz ingerencję w decyzję zakupową użytkownika, CPS charakteryzuje się najwyższą ceną. 

CPV (cost-per-view)

CPV (cost-per-view) jest modelem, w którym reklamodawca płaci za obejrzenie przez użytkownika reklamy video. Rozliczenie może następować na podstawie obejrzenia całości reklamy lub jej części. Taka forma rozliczenia spotykana jest najczęściej na YouTube. 

CPD (cost-per-download)

W modelu CPD (cost-per-download), podobnie jak u poprzedników wywodzących się z CPA, rozliczenie następuje na podstawie konkretnych efektów. W tej sytuacji jest to pobranie przez użytkownika materiału wskazanego przez reklamodawcę. Ta forma rozliczenia spotykana jest często w przypadku reklam mobilnych.

Modele hybrydowe

Coraz częściej można spotkać hybrydowe modele rozliczenia reklam w internecie. Pozwalają one na łączenie różnych modeli jak np. model czasowy + model efektywnościowy lub model ilościowy + efektywnościowy. 

Jaki model rozliczenia reklamy wybrać?

Dobranie modelu rozliczenia reklamy w internecie opiera się głównie na celu, jaki chcemy uzyskać (wyświetlenia, kliknięcia lub efekty w postaci wypełnienia formularza, dokonania zakupu). Inny model zostanie zastosowany do kampanii wizerunkowych, budujących świadomość użytkowników na temat marki (gdzie może sprawdzić się najprostszy model FF), produktu lub usługi, a zupełnie inny do kampanii sprzedażowych. Najbardziej polecamy modele CPC, CPM oraz CPA i jego pochodne.

illustration by Ouch.pics

Zacznij w prosty sposób zarządzać reklamami na WordPressie.